Еълон 09 йил 2023-ноябр куни соат 14:00 да йегилиш бўлиб ўтади

2023 йил 9 ноябрь куни, соат 1400да Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказ DSc.04.12.2019.Tib.77.01 Илмий даражалар берувчи Илмий кенгашнинг навбатдаги йиғилиши режалаштирилган

Кун тартиби

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази мустақил изланувчиси мустақил изланувчиси Палванов Тохир Марксовичнинг «Айрим ҳавфли ўсмаларни бирламчи тиббиёт тизимидаги иккиламчи профилактикасининг ташкилий хусусиятлари», мавзусидаги, 14.00.14 – «Онкология» 14.00.33 – «Жамоат саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менеджмент». ихтисослиги бўйича фалсафа фанлари доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссератацион ишни расмий химояси.

Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази таянг докторанти Худойбердиева Диёра Абдусаттаровна «Простата без саратони эрта ташхислашда замонавий тадқиқот усуллари имкониятлари» мавзусидаги, 14.00.14 – Онкология, ихтисослик буйича фалсафа фанлари доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссератацион ишни расмий химояси.

Zoom конференция ссылкаси:

https://us04web.zoom.us/j/3448314010?pwd=d2JINmowNU5mNE5sdXArbkJaQm5Ddz09

Конференция идентификатори: 344 831 4010

Кириш учун код: 123456

Orqaga qaytish