Yotoq haqida ma’lumot

Respublika ihtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi

Kunlik hisobot  27 sentyabr 2022 y.

 

Bo’limlar O’rinlar soni Band o’rinlar soni Bo’sh o’rinlar soni
1. Proktologiya bo’limi 20 20 0
2. Endovizual jarrohlik bo’limi 20 17 3
3. Urologiya bo’limi 30 28 2
4. Torokal jarrohlik bo’limi 40 38 2
5. Abdominal jarrohlik bo’limi 30 25 5
6. Bosh-bo’yin jarrohligi ,o’limi 40 38 2
7. Kimyoterapiya bo’limi – 1 30 20 10
8. Kimyoterapiya bo’limi  – 2 30 30 0
9. Ayollar reproduktiv tizimi bo’limi 40 36 4
10. Gepatobilliar jarrohlik bo’limi 20 16 4
11. Bolalar jarrohlik bo’limi 20 20 0
12. Bolalar kimyoterapiya bo’limi 20 20 0
13. Radiologiya bo’limi 30 30 0
14 hammasi 370 338 32

Спецодежда в Узбекистане Спецодежда в Ташкенте Производство спецодежды