Yotoq haqida ma’lumot

Respublika ihtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi

Kunlik hisobot  22 sentyabr 2023 y.

Bo’limlar O’rinlar soni Band o’rinlar soni Bo’sh o’rinlar soni
1. Proktologiya bo’limi 20 20 0
2. Endovizual jarrohlik bo’limi 20 19 1
3. Urologiya bo’limi 30 30 0
4. Torokal jarrohlik bo’limi 40 35 5
5. Abdominal jarrohlik bo’limi 30 25 5
6. Bosh-bo’yin jarrohligi ,o’limi 40 35 5
7. Kimyoterapiya bo’limi – 1 30 26 4
8. Kimyoterapiya bo’limi  – 2 30 22 8
9. Ayollar reproduktiv tizimi bo’limi 40 40 0
10. Gepatobilliar jarrohlik bo’limi 20 20 0
11. Oftalmologiya bo’limi 20 20 0
12. BKD va DB 20 20 0
13. Radiologiya bo’limi 30 30 0
14 hammasi 370 342 28